Certyfikaty

Certyfikaty Autentyczności Fundacji Edwarda Dwurnika maja charakter dokumentu i stanowią ostateczne potwierdzenie autentyczności danej pracy. Każdy Certyfikat zawiera podstawowe informacje o dziele, którego dotyczy, ma swój numer porządkowy i jest ręcznie wypełniany przez pracownika fundacji oraz podpisany przez Apolonię Dwurnik, Prezeskę. Nierzadko na odwrociu Certyfikatu umieszczane są dodatkowe informacje o obiekcie, którego dotyczy. W archiwum fundacji znajdują się fotokopie wszystkich wydanych przez nią Certyfikatów.

Istnieją dwa rodzaje Certyfikatów Autentyczności Fundacji Edwarda Dwurnika: 

— nieodpłatny, kiedy praca, której dotyczy dokument zostaje zakupiona w Galerii Raster
— odpłatny, kiedy Certyfikat jest wydawany na indywidualne zamówienie 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności