Prace na płótnie

Tutaj znajdziecie Państwo podstawowe informacje i krótką charakterystykę wszystkich cykli malarskich Edwarda Dwurnika wraz z pojedynczymi przykładami prac.

Kolejność cykli malarskich jest zgodna z numeracją, jaką nadał im autor, kiedy na początku lat 70 porządkował spisy swoich prac. Zachowana jest chronologia z następującymi wyjątkami:

a) Rozpoczęty w końcu lat 60 cykl „Podróże autostopem” ma numer dziewiąty (IX), choć jest bez wątpienia pierwszym cyklem malarskim w twórczości Edwarda Dwurnika.

b) Seria „Paryż”, namalowana w 1968 roku, chronologicznie drugi cykl, ma numer siódmy (VII).

c) W spisie cykli malarskich Dwurnika nie istnieje cykl o numerze ósmym.

d) Cykle, którym malarz nie nadał żadnego numeru  porządkowego zostały umieszczone na końcu. Są to: „Obrazy duże”, „Opowieści ludowe” i „Sławoszyno”.

 

Zakładka jest w trakcie opracowywania, jeszcze nie wszystkie informacje są dostępne.

 

CYKL I DROGA
1970-1971

„Ósma stacja”, 1970, olej na płótnie, 210 x 133 cm

Choć przed 1970 rokiem powstało już wiele obrazów z cykli „Podróże autostopem” (IX) i „Paryż” (VII), Dwurnik nadał numer pierwszy serii „Droga”. To dziesięć pionowych obrazów o wysokości 210 cm ukazujących dziesięć stacji Drogi Krzyżowej. Scenerią są ulice nieokreślonych bliżej podmiejskich miasteczek końca lat 60.

 

CYKL II GIPSOWY PLENER
1970-1971, 1985, 1990

„Podpalacz” (część tryptyku „Koncentracja”), 1971, olej na płótnie, 210 x 133 cm

Ogromna, gipsowa głowa na środku miasta, przesłaniająca pejzaż, rzucająca długi cień, górująca nad ludźmi, widoczna zewsząd i narzucająca swą męczącą obecność może wyobrażać przemoc władzy, a zarazem jej umowność i trywialność. Kolejne płótna stanowią kolejne wariacje motywu wielkiej głowy umieszczonej w miejskim krajobrazie. Pierwsze dziesięć obrazów z lat 1970-71 znajduje się w kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Następne obrazy w cyklu powstały w latch późniejszych i znajdują się w różnych prywatnych kolekcjach.

 

CYKL III RÓŻNE BŁĘKITY
1971

„Pierwsza faza męczeństwa”, 1971, olej na płótnie, 210 x 122 cm

 

CYKL IV CHMURY
1971-1974

„Elewator zbożowy”, 1971-1972, olej na płótnie, 114 x 146 cm

„Chmury” to cykl jedenastu scen z codziennego życia mieszkańców Polski epoki PRL-u. Żyją, pracują, biją się, odpoczywają, a ponad nimi po niebie obojętnie i leniwie przesuwają się chmury. Cykl zapowiada słynną serię „Sportowcy”.

 

CYKL V CHWILA
1971-1972

„Ignac”, 1972, olej na płótnie, 114 x 146 cm

„Chwila”, to cykl powstający równolegle z cyklem „Chmury”. Bohaterowie to ci sami mieszkańcy Polski epoki PRL-u, ale uchwyceni są w tzw. „mgnieniu oka”, w jakimś krótkim, ulotnym momencie. Obrazy malowane są szybko, umownie, uproszczona została kolorystyka, a drugi plan jest potraktowany płasko, rysunkowo i jednobarwnie, jak w klasycznym komiksie.

 

CYKL VII PARYŻ
1968

„Moulin Rouge”, 1968, olej na płótnie, 125 x 175 cm

To cykl zaledwie czterech obrazów — widoków stolicy Francji. Do namalowania ich posłużyły artyście rysunki, które wykonał w plenerze w Paryżu w tym samym roku. Kiedy na początku lat 70. postanowił uporządkować spisy prac, nadał paryskiemu cyklowi numer siódmy (VII), pomimo tego, że jest wcześniejszy niż cykle I, II, III, IV, V i VI.

 

CYKL IX PODRÓŻE AUTOSTOPEM
1967-2018

„Florencja”, 1993, olej na płótnie, 150 x 150 cm

„Podróże autostopem”, czyli widoki miast z lotu ptaka (lub drona, jak powiedzielibyśmy dzisiaj), to najdłużej tworzony i najliczniejszy cykl malarski Edwarda Dwurnika. Punktem wyjścia dla prac z tej serii była twórczość Nikifora Krynickiego. Dwurnik przejął, a następnie rozwinął i rozbudował sposób, w jaki Krynicki malował miejską i podmiejską zabudowę, drzewa, pola i ludzi —  uproszczony i płaski, bazujący na barwnej plamie obwiedzionej ciemniejszym konturem. Pierwsze obrazy Edwarda Dwurnika z tego cyklu przypominają zwielokrotnione kompozycje Nikifora, ale już w drugim i trzecim roku pracy Dwurnik nadaje zabudowie trójwymiarowość i mnoży motywy całkowicie nieobecne u Nikifora. W latach 90 w ramach „Podróży autostopem” powstają dwie nieoficjalne pod-serie: tzw. „miasta diagonalne” i tzw. „niebieskie miasta”.

 

CYKL X KRZYŻ
1979-1984, 1991

„Chrystus na wsi”, 1979, olej na płótnie, 210 x 150 cm

Seria „Krzyż” to różne wyobrażenia ukrzyżowania Chrystusa. Zarówno sceneria, jak i oprawcy są różni; więzienny kat, sąsiedzi z tej samej ulicy, złodzieje-mordercy próbujący ukryć ciało. Cykl powstał w dwóch etapach; pierwsze trzydzieści obrazów powstało w latach 1979-84 i są w małym rozmiarze. W 1991 artysta powrócił do tematu ukrzyżowania i namalował  duże wersje (210 x 150 cm) dwudziestu wybranych wcześniej powstałych kompozycji.

 

CYKL XI WARSZAWA
1966-2018

„Plac Zamkowy — basen zdrowotny”, 1999, olej na płótnie, 150 x 210 cm

 

CYKL XII NAMIĘTNOŚCI
1968-1978

„Wjazd triumfalny”, 1969, olej na płótnie, 114 x 146 cm

 

CYKL XIII DYPLOM
1970

„A w dali spokojny pejzaż”, 1970, olej na płótnie, 118 x 210 cm

 

CYKL XIV PORTRET
1966-2018

„Duniki”, 1979, olej na płótnie, 81 x 100 cm

 

CYKL XV SPORTOWCY
1972-1992

„Miasto dostaje medal”, 1974, olej i akryl na płótnie, 146 x 114 cm

 

SPORTOWCY C.D.
1997-2018

„Młody poeta średniego pokolenia”, 2000, olej i akryl na płótnie, 146 x 114 cm

 

CYKL XVI ROBOTNICY
1975-1991

„Nadzieja”, 1987, akryl na płótnie, 210 x 150 cm

 

CYKL XVII GAZETA
1976-1977

„Stolica”, 1976, olej i akryl na płótnie, 146 x 97 cm

 

CYKL XVII DROGA NA WSCHÓD
1989-1991

„Workuta — cmentarz II”, 1989, akryl na płótnie, 210 x 150 cm

 

CYKL XVIII OD GRUDNIA DO CZERWCA
1990-1994

„Kulka Stanisław”, 1993, olej na płótnie, 146 x 114 cm

 

CYKL XIX NIECH ŻYJE WOJNA!
1991-1993

„Nr 22”, 1991, olej i akryl na płótnie, 210 x 150 cm

 

CYKL XX BŁĘKITNY
1992-2018

„Nr 53”, 1992, olej na płótnie, 150 x 210 cm

 

CYKL XXI ROMANTYCY
1986-2010

„Stanisław Grochowiak”, 1986, olej, tektura, 146 x 114 cm

 

CYKL XXII WYLICZANKA
1996-1999

„155 plastyczek polskich”, 1996, olej na płótnie, 146 x 146 cm

 

CYKL XXIII DWUDZIESTY TRZECI
1998-2018

„Mohylew nad Dnieprem”, 1998, olej na płótnie, 140 x 180 cm

 

CYKL XXIV PLENER
2000-2006

 

CYKL XXV DWUDZIESTY PIĄTY
2000-2018

„Nr 129”, akryl na płótnie, 200 x 223 cm

 

CYKL XXVI ELA
2003-2016

„Agnieszka”, 2006, olej i akryl na płótnie, 146 x 114 cm

 

 

CYKL XXVII POPRAWIĆ MOZARTA

2007-2008

„Intercity”, 2007, tusz, druk, płótno, 80 x 140 cm

 

CYKL OBRAZY DUŻE (cykl bez numeru porządkowego)

1973-2018

„I like this snow”, 1980, olej na płótnie, 225 x 410 cm

 

CYKL OPOWIEŚCI LUDOWE (cykl bez numeru porządkowego)

1974

Bez tytuły, 1974, olej na płótnie

Cykl kilkunastu płócien w rozmiarze 81 x 65 cm, stanowiących obrazowe interpretacje kilkunastu klasycznych opowieści żydowskich. Seria została pokazana na wystawie indywidualnej Edwarda Dwurnika w holu Teatru Żydowskiego w Warszawie w 1974 roku. Obrazy stylistycznie najbliższe są cyklom „Chwila” i „Chmury”.  Większość z nich poświęcona jest konkretnym bohaterom, m. in. prorokowi Danielowi, biblijnym Rut i Judycie, przeniesionym w czas współczesny artyście.

 

CYKL SŁAWOSZYNO (cykl bez numeru porządkowego)

1976

„Główna ulica”, 1979, olej na płótnie, 89 x 130 cm

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności