O nas

Fundację Edwarda Dwurnika założyła w maju 2019 roku jego córka Apolonia Dwurnik. Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy we wrześniu 2019. W skład zarządu weszli także Teresa Gierzyńska-Dwurnik oraz Daniel Ożga. Organem sprawującym nadzór nad fundacją jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Misją fundacji jest szeroko pojęta opieka nad spuścizną Edwarda Dwurnika. Jest ona realizowana szczególnie poprzez tworzenie dostępnego online katalogu wszystkich prac artysty na płótnie i na papierze, projekty badawcze poświęcone jego życiu i twórczości oraz udostępnianie i szerzenie wiedzy o powstającym archiwum. Fundacja tworzy także reprezentatywną kolekcję prac Edwarda Dwurnika, zawierającą wszystkie nurty i motywy obecne w jego dorobku.

Fundacja nie sprzedaje dzieł Edwarda Dwurnika. Na tym polu współpracujemy z Galerią Raster w Warszawie.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności