Współpraca

Chętnie podejmiemy współpracę z instytucjami kulturalnymi i badawczymi, jak i z pojedynczymi osobami. Jesteśmy otwarci na ciekawe propozycje i pomysły. Oferujemy możliwość bliskiego zapoznania się z twórczością wybitnego artysty, zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie historii sztuki nowoczesnej, archiwizacji zbiorów i konserwacji oraz niezwykle szerokie pole badawcze w wymienionych dziedzinach. Wiele tematów związanych z aktywnością artystyczną i życiem Edwarda Dwurnika nie zostało jeszcze opracowanych naukowo.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności