Cele

  1. Opieka nad spuścizną artystyczną Edwarda Dwurnika oraz rozpowszechnianie wiedzy o artyście i jego twórczości.
  2. Rozpowszechnianie oraz promocja kultury i sztuki w kraju i za granicą.
  3. Inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie sztuki i kultury ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Edwarda Dwurnika.
  4. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć artystycznych poprzez archiwizację, digitalizację, zabezpieczenie, przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów.
  5. Niesienie pomocy i wspieranie rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego dzieci i młodzieży.
  6. Niesienie pomocy i wspieranie rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego innych artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych w kraju i za granicą.
  7. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych oraz osób zajmujących się kulturą, dotkniętych niepełnosprawnością, marginalizacją i innymi problemami społecznymi.
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności